Αλλαγή των πληροφοριών της εταιρείας σας

Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση ή τα δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού στις ρυθμίσεις και μετά "Εταιρεία". Αυτά τα δεδομένα θα είναι ορατά στο υποσέλιδο των εγγράφων/παραστατικών σας. Αν έχετε το δικό σας υποσέλιδο στο letter paper σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το υποσέλιδο sevDesk στις επιλογές εκτύπωσης στις ρυθμίσεις στο "Letter Paper".

Μπορείτε να προσθέσετε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με φορολογικά στοιχεία και την καταχώρηση της εταιρείας στην καρτέλα "Φορολογικά & Εγγραφή" και να απενεργοποιήσετε τον ΦΠΑ, σε περίπτωση που δεν είσαστε εγγεγραμμένοι για αυτό.

ADD IMAGE

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 1 το βρήκαν χρήσιμο

0 Σχόλια

Το άρθρο είναι κλειστό για σχόλια.