Προσθήκη επιπλέον μεθόδων πληρωμής

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μεθόδους πληρωμής στο λογιστικό τμήμα στις Ρυθμίσεις σας στην ενότητα "Τρόποι πληρωμής".

Μπορείτε να προσθέσετε ένα όνομα και κείμενο. Το κείμενο θα εμφανιστεί αφού έχετε δημιουργήσει ένα τιμολόγιο κάτω από τις θέσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής κάνοντας κλικ στο "Περισσότερες επιλογές", ενώ δημιουργείτε ένα τιμολόγιο.

0 Σχόλια

Το άρθρο είναι κλειστό για σχόλια.