Εξαγωγή προϊόντων

Μπορείτε να βρείτε το κουμπί "Εξαγωγή" στην επάνω δεξιά πλευρά στην απογραφή σας ή κάτω από το ''Προϊόν'' στις ρυθμίσεις σας.

Μπορείτε να εξάγετε μια λίστα των προϊόντων σας ως αρχείο PDF ή CSV για χρήση σε άλλες εφαρμογές.

0 Σχόλια

Το άρθρο είναι κλειστό για σχόλια.